Pretensioonid

PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

 

1. BDP Eesti OÜ poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2. Mõisted:

2.1 Ekspertiis - tootja volitatud hoolduspartneri teostatav ekspertiis seadmel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
2.2 Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis, tootja poolt aktsepteeritud sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole tootjapoolse teostatud ekspertiisi tulemustega rahul. 

3. Pretensiooni võib esitada seadme konstruktsiooni-, tootmis-, ja materjalivigadele.

4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

5. Pretensiooni esitamise aluseks on seadme müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong kui see on tootja poolt nõutud.

6. Pretensiooni võib esitada klient sobivasse Büroopluss kauplusesse.

7. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.

8. Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

8.1 Häirete eest seadme töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt; 
8.2 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus; 
8.3 Häirete eest, mis on põhjustatud seadme kasutusjuhendi eiramisest; 
8.4 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes; 
8.5 Häirete eest seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure); 
8.6 Häirete eest, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku); 
8.7 Rikete eest seadme töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest; 
8.8 Kliendi poolt installeeritud, kuid seadmele mittesobiva tarkvara poolt põhjustatud häiretele; 
8.9 Arvuti rikete eest, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest; 
8.10 Puuduste eest juhul, kui seadme detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised, plommid või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.

9 Kui klient esitab seadme kohta pretensiooni peale kuue kuu möödumist ostukuupäevast ja defekteerimise käigus selgub, et seade on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale.

10. Kui pretensiooni aluseks oleva seadme remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis kliendi nõusolekul asendatakse seade samaväärse seadmega.

 

BDP Eesti OÜ